ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  •   2021-10-26 13:39:55    959     198

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน  5   อัตรา  เพื่อเสริมการปฏิบัติงานในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน  5  อัตรา ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร 
1) เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์      จำนวน  1  อัตรา 
2) เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง)      จำนวน  1  อัตรา
3) เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาเกษตร (โครงการเสริมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน)  จำนวน  1  อัตรา
4) พนักงานขับรถยนต์    จำนวน  2  อัตรา

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่  2 พฤศจิกายน  2564  ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสำนักงาน  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-114062 ในเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ (ricethailand.go.th)


  • bytes  

  • bytes