ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร)
  •   2021-09-29 15:19:43    199     105

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร)


  • 186796 bytes