ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร)
  •   2021-09-20 09:10:46    338     147

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร)


  • 153617 bytes