ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร)
  •   2021-09-15 18:11:19    472     408

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร)


  • 293010 bytes  

  • 49993 bytes  

  • 53965 bytes