นำฉีดวัคซีนป้องกันโควิด


    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นำบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19

   

  • นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นำคณะบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลหางดง เขตเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564