ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564


    นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564

   

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 นางสาวศรีสกุล ทำดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายประพจน์  พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัลำพูน ครั้งที่ 2/2564 และนำเสนอโครงการนาแปลงใหญ่ข้าวจำนวน 2 แปลง โดยมีแปลงใหญ่ที่เสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณาทั้งหมดจำนวน 20 แปลง ณ ห้องประชุม จามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน