สำเร็จอีกขั้น! กลุ่มข้าวอินทรีย์ ต.ป่าสัก ปลูกข้าวอินทรีย์ไทย ดังไกลถึงต่างประเทศ แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไม่น่าเชื่อ


    สำเร็จอีกขั้น! กลุ่มข้าวอินทรีย์ ต.ป่าสัก ปลูกข้าวอินทรีย์ไทย ดังไกลถึงต่างประเทศ แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไม่น่าเชื่อ

   

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ : สยามรัฐ