ศมข.เชียงใหม่ เร่งยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตร


    ศมข.เชียงใหม่ เร่งยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตร

   

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอขอบคุณ : ไทยรัฐ