ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รวมทีมตรวจตัดข้าวพันธุ์ปน ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เพื่อข้าวคุณภาพ มาตรฐานกรมการข้าว


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รวมทีมตรวจตัดข้าวพันธุ์ปน ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เพื่อข้าวคุณภาพ มาตรฐานกรมการข้าว

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายประพจน์ พรหมฟัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาว มนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางชลิดา อ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำทีมผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านแท่นคำ และบ้านข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจ ตัดพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เนื่องในวันรณรงค์ตรวจตัดข้าวพันธุ์ปน ในแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญมากของการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานกรมการข้าว สู่มือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยความมั่นใจ