ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายประพจน์ พรหมฟัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และนายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่ม ดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชารุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่