เมล็ดพันธุ์ดี ต้องเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว


    เมล็ดพันธุ์ดี ต้องเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

   

ช่องทางการติดต่อซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
หมายเลขโทรศัพท์ 053-114078 หรือ 062-4398715
เพิ่มเพื่อนทางไลน์ 062-4398715
สามารถเข้ามาซื้อด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่(ใกล้พืชสวนโลก)