หน่วยงานกรมการข้าวเชียงใหม่ จับมือเตรียมความพร้อม จัดงานนวัตกรรมเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10


    หน่วยงานกรมการข้าวเชียงใหม่ จับมือเตรียมความพร้อม จัดงานนวัตกรรมเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางชลิดา อ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายชิษณุพงศ์ ตาคำวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนวัตกรรมเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากกองวิจัยข้าว กรมการข้าว ผู้แทนจากศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงและศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเดินทางเข้าสำรวจสถานที่จัดงาน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่