ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
  •   2022-11-04 23:10:48    19     5

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช)


  • bytes