ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
  •   2022-10-25 16:47:27    207     89

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ


  • bytes