ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  •   2022-10-12 19:10:45    447     303

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน  3   อัตรา 
      ตำแหน่งที่รับสมัคร
      1) เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   จำนวน  2  อัตรา
      2) พนักงานขับรถยนต์    จำนวน  1  อัตรา


  • bytes  

  • bytes  

  • bytes