ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2022-04-05 14:39:13    143     21

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes