ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2022-03-22 15:42:23    124     8

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes