ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการระบาดของปลาซักเกอร์ งูเหลือมอ้อ และหอยเชอรี่ ที่ทำลายระบบนิเวศน์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการระบาดของปลาซักเกอร์ งูเหลือมอ้อ และหอยเชอรี่ ที่ทำลายระบบนิเวศน์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-26 12:01:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ออกหน่วยรับสมัครชาวนาอาสา กรมการข้าว ปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ออกหน่วยรับสมัครชาวนาอาสา กรมการข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-26 11:52:56

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มุ่งเป้าหมายความสำเร็จ ปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มุ่งเป้าหมายความสำเร็จ ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-24 17:53:59

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษพิชิตหมอกควัน” ปีงบประมาณ 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษพิชิตหมอกควัน” ปีงบประมาณ 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-24 17:34:12

อ่านต่อ...

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย!!!ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง