ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ประกาศลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูการผลิต ฝน 2564

ประกาศลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูการผลิต ฝน 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-09-30 16:09:30

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-09-30 16:08:10

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัด Cleaning day ต้อนรับปีงบประมาณใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัด Cleaning day ต้อนรับปีงบประมาณใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-09-30 16:06:12

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมผลการดำเนินงาน หวังพัฒนาทั้งคุณภาพและการบริการเกษตรกร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมผลการดำเนินงาน หวังพัฒนาทั้งคุณภาพและการบริการเกษตรกร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-09-30 16:01:56

อ่านต่อ...

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย!!!

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง