ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหหาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-08-10 14:49:02

อ่านต่อ...

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โดยมี นายสุรชัย สุดสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและโครงการสำคัญของกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-08-10 08:08:55

อ่านต่อ...

เพิ่มศักยภาพเสริมความเข้มแข็งในการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายรัชรังสี รัชนิพนธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางชลิดา อ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสันป่าเปา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-08-09 14:38:34

อ่านต่อ...

การประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ฤดูฝน ปี 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวกัญญารัตน์ ทาโน นักเกษตร และนางสาวสุนิสา ดาบุญ เจ้าหน้าที่ช่วยงานแปลง กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 2 กลุ่ม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-08-09 14:33:50

อ่านต่อ...

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2565

วันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 นางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวกัญญารัตน์ ทาโน นักเกษตร และนางสาวสุนิสา ดาบุญ เจ้าหน้าที่ช่วยงานแปลง กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-08-08 12:34:18

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านข้าวและคลินิกเมล็ดพันธุ์ข้าว ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวพรรณสรา ปัญญะแสง และนางสาวรัญชน์วรัตถ์ หมื่นใจโม ผู้ช่วยนักวิชาการด้านเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านข้าวและคลินิกเมล็ดพันธุ์ข้าว ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-08-01 14:18:57

อ่านต่อ...

การประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ฤดูฝน ปี 2565

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 นางวาสนา ไชยเสนา นักวิชาการเกษตรชำนาญ พร้อมด้วย นางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกัญญารัตน์ ทาโน นักเกษตร และนางสาวสุนิสา ดาบุญ เจ้าหน้าที่ช่วยงานแปลง กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-08-01 11:49:18

อ่านต่อ...

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายนำชัย พรหมมีชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมเยียนตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายนำชัย พรหมมีชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมเยียนตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ และนายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวรับฟังการนำเสนอปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของตัวแทนกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว และตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-08-01 11:41:08

อ่านต่อ...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-08-01 11:37:33

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวพรณสรา ปัญญะแสง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-07-26 10:02:43

อ่านต่อ...

ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ฤดูฝน ปี 2565

วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565 นายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวกัญญารัตน์ ทาโน นักเกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สันป่าตอง 1 ฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 8 กลุ่ม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-07-26 09:53:46

อ่านต่อ...

ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันเข้าพรรษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดดอยแก้ว,วัดดอยเปา และวัดตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-07-11 22:17:39

อ่านต่อ...