ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-27 15:49:28

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 2/2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 2/2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-23 18:08:24

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดคลินิกข้าวเพื่อเกษตรกรชาวนา ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดลำพูน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดคลินิกข้าวเพื่อเกษตรกรชาวนา ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดลำพูน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-23 18:06:53

อ่านต่อ...

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ตลอดเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธ์ุข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ตลอดเวลา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-23 18:05:31

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เร่งป้องกันแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าว เพื่อรักษาคุณภาพสูงสุดก่อนส่งถึงมือเกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เร่งป้องกันแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าว เพื่อรักษาคุณภาพสูงสุดก่อนส่งถึงมือเกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-23 18:04:13

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมใจสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมใจสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-23 18:02:08

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” และฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.-ตำบลนาทราย)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” และฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.-ตำบลนาทราย)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-20 08:29:03

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-20 08:25:33

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 1/2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จับมือกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 1/2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-09 17:00:49

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมประจำเดือน จัดแผนการดำเนินงานเข้มข้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมประจำเดือน จัดแผนการดำเนินงานเข้มข้น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-09 16:58:47

อ่านต่อ...

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-09 16:21:36

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวล้านนาตัดสินประกวดข้าวเพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวล้านนาตัดสินประกวดข้าวเพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-05 09:37:57

อ่านต่อ...