ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมคุยเฟื่อง เรื่องเล่าชาวเกษตร เมืองลำพูน ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวก้าวไกล ใน FM 95 MHz.

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมคุยเฟื่อง เรื่องเล่าชาวเกษตร เมืองลำพูน ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวก้าวไกล ใน FM 95 MHz.

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-12 17:25:52

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-12 17:24:15

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านขุนก๋อง - หลวงใหม่ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านขุนก๋อง - หลวงใหม่ ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-12 17:17:56

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประเพณีตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า สืบสานวัฒนธรรมล้านนาอันดีงาม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประเพณีตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า สืบสานวัฒนธรรมล้านนาอันดีงาม

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-10 16:15:56

อ่านต่อ...

ศูนย์ฯ ข้าวเชียงใหม่ จับมือประธานศูนย์ข้าวชุมชุนเหนือบน ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 และชาวนาอาสากรมการข้าว

ศูนย์ฯ ข้าวเชียงใหม่ จับมือประธานศูนย์ข้าวชุมชุนเหนือบน ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 และชาวนาอาสากรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-05 15:56:51

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 และศูนย์บริหารจัดการข้าวครบวงจร มุ่งสู่ความสำเร็จ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 และศูนย์บริหารจัดการข้าวครบวงจร มุ่งสู่ความสำเร็จ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-05 15:48:16

อ่านต่อ...

เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรวมใจทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ภาฯ

เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรวมใจทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ภาฯ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-05 15:44:20

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ส่งแนวทางการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายกรมการข้าวในทิศทางเดียวกัน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ส่งแนวทางการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายกรมการข้าวในทิศทางเดียวกัน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-27 16:08:39

อ่านต่อ...

บุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

บุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-27 16:03:13

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 3/2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 3/2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-27 15:58:47

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-27 15:57:23

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ อ.ลี้ ปี 2566 เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ อ.ลี้ ปี 2566 เข้มแข็งยิ่งขึ้น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-12-27 15:54:32

อ่านต่อ...