ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการระบาดของปลาซักเกอร์ งูเหลือมอ้อ และหอยเชอรี่ ที่ทำลายระบบนิเวศน์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการระบาดของปลาซักเกอร์ งูเหลือมอ้อ และหอยเชอรี่ ที่ทำลายระบบนิเวศน์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-26 12:01:04

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ออกหน่วยรับสมัครชาวนาอาสา กรมการข้าว ปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ออกหน่วยรับสมัครชาวนาอาสา กรมการข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-26 11:52:56

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มุ่งเป้าหมายความสำเร็จ ปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประกาศยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มุ่งเป้าหมายความสำเร็จ ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-24 17:53:59

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษพิชิตหมอกควัน” ปีงบประมาณ 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษพิชิตหมอกควัน” ปีงบประมาณ 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-24 17:34:12

อ่านต่อ...

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกเมล็ดพันธุ์ ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุการผลิต และเคมีภัณฑ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-24 17:31:21

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2566 เพิ่มความแข็งแรงของบุคลากรจากกายสู่ใจ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2566 เพิ่มความแข็งแรงของบุคลากรจากกายสู่ใจ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-24 17:23:32

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต้อนรับคณะติดตามงานกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และคณะทำงานกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต้อนรับคณะติดตามงานกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และคณะทำงานกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-20 16:17:26

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-19 17:06:51

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-18 15:32:17

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-18 15:29:40

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สร้างบุญรำลึกถึงพระคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สร้างบุญรำลึกถึงพระคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-18 15:20:30

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าจัดตั้ง 1 ตำบล 1 ศูนย์ข้าวชุมชน และรับสมัครชาวนาอาสาศูนย์บริหารจัดการข้าวครบวงจร เต็มพื้นที่จังหวัดลำพูน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เร่งเดินหน้าจัดตั้ง 1 ตำบล 1 ศูนย์ข้าวชุมชน และรับสมัครชาวนาอาสาศูนย์บริหารจัดการข้าวครบวงจร เต็มพื้นที่จังหวัดลำพูน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2023-01-12 17:27:14

อ่านต่อ...