ข่าวประชาสัมพันธ์


สำเร็จอีกขั้น! กลุ่มข้าวอินทรีย์ ต.ป่าสัก ปลูกข้าวอินทรีย์ไทย โกอินเตอร์

สำเร็จอีกขั้น! กลุ่มข้าวอินทรีย์ ต.ป่าสัก ปลูกข้าวอินทรีย์ไทย โกอินเตอร์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-25 14:48:44

อ่านต่อ...

สำเร็จอีกขั้น! กลุ่มข้าวอินทรีย์ ต.ป่าสัก ปลูกข้าวอินทรีย์ไทย ดังไกลถึงต่างประเทศ แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไม่น่าเชื่อ

สำเร็จอีกขั้น! กลุ่มข้าวอินทรีย์ ต.ป่าสัก ปลูกข้าวอินทรีย์ไทย ดังไกลถึงต่างประเทศ แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไม่น่าเชื่อ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-25 14:47:16

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูนกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 4/2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูนกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 4/2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-23 17:45:27

อ่านต่อ...

ศมข.เชียงใหม่ เร่งยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตร

ศมข.เชียงใหม่ เร่งยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-23 17:32:10

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับนโยบายผู้ว่าฯ แก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดลำพูน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับนโยบายผู้ว่าฯ แก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดลำพูน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-23 17:30:31

อ่านต่อ...

เมล็ดพันธุ์ดี ต้องเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

เมล็ดพันธุ์ดี ต้องเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-17 10:27:59

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รวมทีมตรวจตัดข้าวพันธุ์ปน ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เพื่อข้าวคุณภาพ มาตรฐานกรมการข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รวมทีมตรวจตัดข้าวพันธุ์ปน ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เพื่อข้าวคุณภาพ มาตรฐานกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-17 10:26:00

อ่านต่อ...

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เร่งประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเกษตรกรรับประโยชน์เต็มที่

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เร่งประชุมแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเกษตรกรรับประโยชน์เต็มที่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-17 10:23:54

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-15 13:27:22

อ่านต่อ...

เมล็ดพันธุ์ดี ต้องเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

เมล็ดพันธุ์ดี ต้องเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-14 13:37:17

อ่านต่อ...

หน่วยงานกรมการข้าวเชียงใหม่ จับมือเตรียมความพร้อม จัดงานนวัตกรรมเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

หน่วยงานกรมการข้าวเชียงใหม่ จับมือเตรียมความพร้อม จัดงานนวัตกรรมเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-14 13:20:46

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการหลวงและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการหลวงและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2022-11-09 17:27:25

อ่านต่อ...