การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    149  

ที่อยู่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 401 หมู่ 12, ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

เบอร์โทรศัพท์

053-114062

แฟกซ์

053-114061

อีเมล์

cmi_rsc@rice.mail.go.th