ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแหรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/proagenmenu/9917-e-bidding-104