ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/proagenmenu/9916-e-bidding-103