ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดกระสอบปอชำรุด

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดกระสอบปอชำรุด