ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนมีนาคม 2563

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เดือนมีนาคม 2563