ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563