แสดง # 
ชื่อ
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบปอ ปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก(1)
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ก.ค)
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุกระสอบปอ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อกระสอบปอ ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)