สถานที่ตั้งและติดต่อ

ที่อยู่ ** 401 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ ** 053 -114062

โทรสาร ** 053 -114061

เวลาทำการ ** วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.

วันหยุด ** วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์