เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 5 มกราคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 63
406,850
27
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 63
หมดแล้ว
26 
650 

หมายเหตุ :  จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าสินค้าจะหมด

ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เบอร์ 053-114078

                                            ขั้นตอนการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

ติดตามแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายประพจน์ พรหมฟังนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ สันป่าตอง1 ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการหลวงบ้านขุนก๋อง-หลวงใหม่ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน