เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 5 มกราคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 63
406,850
27
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 63
หมดแล้ว
26 
650 

หมายเหตุ :  จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าสินค้าจะหมด

ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เบอร์ 053-114078

                                            ขั้นตอนการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563

นาย สุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เเละเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ พร้อมด้วยนายจรัล ใจกาศ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดลำพูน เเละนายสิงห์ชัย พิงคะสัน ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันคะยอม เข้าร่วมการสัมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศเเละองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โดยมีนายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษากรมการข้าว ผู้เเทนอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ ณ โรงเเรม ทีเค พาเลช เเอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร