เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 5 มกราคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 63
406,850
27
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 63
หมดแล้ว
26 
650 

หมายเหตุ :  จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าสินค้าจะหมด

ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เบอร์ 053-114078

                                            ขั้นตอนการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

กรมการข้าวติวเข้ม

วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 นายคมจักร บริรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาวิทยากรด้านข้าว” ประจำปี 2563 โดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว เป็นผู้จัดการฝึกอบรมฯ โดยมีนายธานี ชื่นบาน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากรกรมการข้าว เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ วิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้จัด และบุคคลเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนาเข้าร่วม จำนวน 60 คน ณ โรงแรมเดอะ พรรณราย จังหวัดอุดรธานี