เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 5 มกราคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 63
406,850
27
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 63
หมดแล้ว
26 
650 

หมายเหตุ :  จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าสินค้าจะหมด

ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เบอร์ 053-114078

                                            ขั้นตอนการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

วันที่ 3-​ 6 สิงหาคม 2563

นางศิราพร​ เชื้ออ้วน​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ​ เข้าร่วมฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรหลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว​ ระหว่างวันที่ 3 -​ 6 สิงหาคม 2563​ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม​ โดยมี นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ผู้แทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ และผู้เชี่ยวชาญพรทิพย์ ถาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการอบรม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริหารกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ และวิทยาการใหม่ ๆ การจัดทำคำขอมาตรฐานรับรองอย. และ GMP อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงาน ณ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จังหวัดนครปฐม