เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 8 เมษายน 2563

เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และคณะกรรมการตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ฤดูแล้ง ปี 2563 ประชุมคณะกรรมการตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการ ฤดูแล้ง ปี 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธ์ุข้าวและเตรียมการวางแผนตรวจติดแปลงอย่างเป็นทางการและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมแปลงขยายพันธุ์ออกตรวจติดตามแปลงร่วมกับเกษตรล่วงหน้าก่อนที่คณะกรรมการตรวจแปลงอย่างเป็นทางการจะไปตรวจ พร้อมทั้งทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจแปลง ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม