เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยการใส่ปุ๋ย รดน้ำ ณ บริเวณสวนมะม่วงโครงการพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ฝูงชน, ท้องฟ้า, งานแต่งงาน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, เด็ก, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, หมวก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หมวก, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, หมวก, ท้องฟ้า, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, หมวก และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง