เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นางศิราพร เชื้ออ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานและจัดนิทรรศการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางสุพัตรา นิ่มสกุล นายอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธาน ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Sa'rawut Munngam, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง