เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

คนดีศรีข้าว

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายชวลิต อินทรพงษ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รับโล่ประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลคนดีศรีข้าว ประจำปี 2562 จากนายประภัตร โพธสุทน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันสถาปนากรมการข้าว ณ กรมการข้าว

 ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังยืน