เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

ประกาศยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดปี 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และพนักงานศูนย์ฯ ประกาศยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

 ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง สมนึก ศรลัมพ์, Khaesuman Panyakat และ Nikom Mathu, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Siraporn Ripon, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง ประพจน์ พรหมฟัง, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง ประพจน์ พรหมฟัง, Wiwat Auangpaiboon, นลินี เจริญบวรศักดิ์ และ Res Seed, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 19 คน, รวมถึง Sirikanda Akaruean, Wassana Chaisena, Nikom Mathu, ประพจน์ พรหมฟัง, Teerapach Tawat Kumglum, อดิเรก มังคะละ, Wiwat Auangpaiboon, สมพร จิโนเจริญ, Buppa Inprom และคนอื่นๆ อีก 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม