เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

อธิบดีกรมการข้าว

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมศูนย์ฯ และมอบนโยบายการทำงาน โดยมี นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่และทีมงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 1 คน ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี Wiwat Auangpaiboon และ Sirikanda Akaruean, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง Sirikanda Akaruean, Khaesuman Panyakat, Wassana Chaisena และ Res Seed, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Khaesuman Panyakat, Wiwat Auangpaiboon, นลินี เจริญบวรศักดิ์, Res Seed และ ประพจน์ พรหมฟัง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 25 คน, รวมถึง Komjak Borirak, สมพร จิโนเจริญ, Res Seed, Sirikanda Akaruean, มณฑิรา ทองแย้ม, Wiwat Auangpaiboon, Buppa Inprom, Siraporn Ripon, Wassana Chaisena และคนอื่นๆ อีก 3 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 15 คน, รวมถึง Buppa Inprom, Wassana Chaisena, มณฑิรา ทองแย้ม, Sirikanda Akaruean, Res Seed, Wiwat Auangpaiboon, ประพจน์ พรหมฟัง, Siraporn Ripon, Khaesuman Panyakat และ นลินี เจริญบวรศักดิ์, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง