เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ตั้งแต่บัดนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ได้ที่เบอร์ 053-114078 , 089-6333154 , 088-2523451 ตามวันและเวลาราชการ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ