เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสุรชัย สุดสาคร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน และเตรียมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Surachai Sudsakorn, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Anuchit Prompan และ Surachai Sudsakorn, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม