เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 62
-
27 
675 
สันป่าตอง 1ชั้นพันธุ์จำหน่าย
ฝน 62
-
26 
650 

 

หมายเหตุ :  ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ปี 2562 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี Wiwat Auangpaiboon ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Rucharungsri Racthanipon และ Res Seed, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี อ๊อฟ คมจักร และ ประพจน์ พรหมฟัง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Buppa Inprom, Res Seed และ Sirikanda Akaruean, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง คารม มั่นศิลป์, Khaesuman Panyakat, ประสิทธิ์ เมฆรา และ Wassana Chaisena, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง ชัยณรงค์ กัณหา, Nikom Mathu และ Tom Tam, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี Siraporn Ripon และ นลินี เจริญบวรศักดิ์, ผู้คนกำลังนั่ง