เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
417,550
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
346,050
20
500

กข-แม่โจ้2

ชั้นพันธุ์ขยาย

แล้ง 61 91,975 21 525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนำพา จันทร์วงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร ร่วมงานและจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 โดยมีนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 9 คน, รวมถึง นายนำพา จันทร์วงศ์ และ การเดินทาง คือการเรียนรู้, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และสถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, รวมถึง การเดินทาง คือการเรียนรู้, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง