มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นำโดยนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณแนวถนนด้านหน้าสนามหญ้าอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง การเดินทาง คือการเรียนรู้, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, รวมถึง เกษตร เขตเจ็ด นครราชสีมา และ การเดินทาง คือการเรียนรู้, รองเท้า, ต้นไม้, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, รวมถึง Netnapar Nook และ Rucharungsri Racthanipon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, เด็ก, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 9 คน, รวมถึง Netnapar Nook, นลินี เจริญบวรศักดิ์, Sirikanda Akaruean และ Reaw Auangpaiboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, หมวก และ สถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, รวมถึง Netnapar Nook, นลินี เจริญบวรศักดิ์, Sirikanda Akaruean และ Faitong Lomsri, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, เครา, หมวก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, เครา, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 8 คน, รวมถึง Netnapar Nook, Res Seed, Sirikanda Akaruean และ Wiwat Auangpaiboon, ผู้คนกำลังยืน, เครา และ สถานที่กลางแจ้ง