เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
156,600
20
500
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
สันป่าตอง1
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 61
225,650
21
525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางไฝทอง ลอมศรี และนายนำพา จันทร์วงศ์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือเนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ และรองอธิบดีกรมการข้าวนายกฤษณะพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 12 คน, รวมถึง Nipon Boonmee, Wiwat Auangpaiboon, นายขจรศักดิ์ โนวัฒน์, Panom Plaengrit, Anan Thaisangkom และ เชิงชาย โตสุวรรณ์, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 10 คน, รวมถึง นายขจรศักดิ์ โนวัฒน์, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ชลบุรี และ เชิงชาย โตสุวรรณ์, ผู้คนกำลังนั่ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 18 คน, รวมถึง Faitong Lomsri, ฝูงชน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 20 คน, รวมถึง Sirikanda Akaruean และ Faitong Lomsri, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ฝูงชน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, รวมถึง นายขจรศักดิ์ โนวัฒน์ และ Wiwat Auangpaiboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, รวมถึง นายขจรศักดิ์ โนวัฒน์ และ Wiwat Auangpaiboon, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 9 คน, รวมถึง Nipon Boonmee, นายขจรศักดิ์ โนวัฒน์ และ Wiwat Auangpaiboon, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง