เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
417,550
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
346,050
20
500

กข-แม่โจ้2

ชั้นพันธุ์ขยาย

แล้ง 61 91,975 21 525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

รายการ ความสุขประเทศไทย

รายการ ความสุขประเทศไทย 28-5-61 ตอน..การส่งเสริมทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-10.00 น.    

https://www.facebook.com/nbtchiangmai/videos/1543970525712441/UzpfSTEwMDAwNjc2MTU1OTQxMzoyMDk5NzY3NzQzNTkxOTI0/?id=100006761559413