มล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

                   ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ  (25 กก.)
สันป่าตอง 1  ชั้นพันธุ์จำหน่าย  ฝน 60

327,825

20 500
สันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฝน 60  281,725 21 525
กข-แม่โจ้2 ฝน 60 42,325 21 525

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 088-2523451  โทรสาร 053-114078

 

รายการ ความสุขประเทศไทย

รายการ ความสุขประเทศไทย 28-5-61 ตอน..การส่งเสริมทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ออกอากาศวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-10.00 น.    

https://www.facebook.com/nbtchiangmai/videos/1543970525712441/UzpfSTEwMDAwNjc2MTU1OTQxMzoyMDk5NzY3NzQzNTkxOTI0/?id=100006761559413