เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
156,600
20
500
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
สันป่าตอง1
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 61
225,650
21
525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

นางแขสุมาลย์ ปัญญากาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิยะดา สุทธิศักดิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง 61 ณ บ้านต้นขาม อ.แม่ริม และ บ้านสันต้นดู่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดย บ้านต้นขาม ทำการปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 เสร็จสิ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 10-19 ม.ค. 61 พื้นที่ 261 ไร่ ขณะที่บ้านสันต้นดู่ อยู่ระหว่างเริ่มทำการปลูกข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้2 ประมาณ 30 ไร่ จากพื้นที่ 408 ไร่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยิ้ม, ภูเขา, ท้องฟ้า, ธรรมชาติ และ สถานที่กลางแจ้ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ พื้นหญ้า, ท้องฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ