เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย             

                    ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

 

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ฤดู มีจำหน่าย (กก.) กิโลกรัมละ (บาท)  กระสอบละ
(25 กก.)
สันป่าตอง 1
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์จำหน่าย
แล้ง 61
156,600
20
500
กข-แม่โจ้2
ชั้นพันธุ์ขยาย
แล้ง 61
0
21
525
สันป่าตอง1
ชั้นพันธุ์ขยาย
ฝน 61
225,650
21
525

 

หมายเหตุ : ## ติดต่อสอบถามเรื่องการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ##

                 ติดต่อ 053-114078, 089-6333154, 064-9416924  โทรสาร 053-114078

 

วันที่ 25 มกราคม 2561

นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ,ลูกจ้างและ เจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมกัน จัดทำคำรับรองและแปลง ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานปี 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Faitong Lomsri, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, รวมถึง Faitong Lomsri, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และ สถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 32 คน, รวมถึง Siraporn Ripon และ รสริน ทรตัน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน